być [nie być]


być [nie być]
być [nie być] {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}na rękę {{/stl_13}}{{stl_7}}'sprzyjać (nie sprzyjać) czyimś poczynaniom, zamiarom; powodować czyjeś zadowolenie (niezadowolenie) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świetnie, twój wyjazd jest mi na rękę; zrobię remont mieszkania. Wprowadzane zmiany nie były im na rękę. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • być — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk XIIa, jestem, jest, są, będę, będzie, bądź {{/stl 8}}{{stl 7}}I {{/stl 7}}{{stl 8}}w funkcji samodzielnej {{/stl 8}}{{stl 7}}: {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} istnieć, żyć, występować …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być może — I {{/stl 13}}{{stl 8}}mod. {{/stl 8}}{{stl 7}} tym zwrotem mówiący sygnalizuje, że treść zdania jest tylko przypuszczeniem, że nie ma pewności, iż tak jest istotnie; możliwe, że...; prawdopodobnie; może : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie wiem na pewno,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być [nie być] w — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyimś} {{/stl 8}}stylu {{/stl 13}}{{stl 7}} podobać (nie podobać) się komuś, odpowiadać (nie odpowiadać) czyjemuś gustowi, być typowym dla kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}To nie w jego stylu przyznawać się do błędów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie znać [nie być pewnym, nie wiedzieć] dnia ani godziny — {{/stl 13}}{{stl 33}} nie być pewnym swojego losu, nie wiedzieć, co się stanie, co nastąpi :{{/stl 33}}{{stl 10}}Za okupacji nikt nie był pewny dnia ani godziny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie ma — nie było, nie będzie forma nieosobowa zaprzeczona czasownika być 1. «w połączeniu z rzeczownikami (lub odpowiednikami rzeczowników) zwykle w dopełniaczu tworzy zwroty oznaczające nieistnienie, brak czegoś, nieznajdowanie się w określonym miejscu …   Słownik języka polskiego

  • być nie do życia — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} mieć złe samopoczucie, czuć zmęczenie fizyczne i psychiczne, wolno reagować na coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzisiaj jestem nie do życia i tylko kawa może mi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być czystym — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie być obciążonym żadnym kompromitującym czynem, faktem; nie mieć nic na sumieniu; nie zawierać, nie mieć przy sobie kompromitujących przedmiotów itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nic nie macie na mnie, jestem czysty. Sprawdziliśmy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być ciężkim — {{/stl 13}}{{stl 8}}{do czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} nie umieć sprawnie czegoś robić; mieć trudności z wykonywaniem jakichś prac, robić coś nieudolnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}On jest ciężki do tańca, nie wyciągniesz go na parkiet. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być bez [nie mieć] sumienia — {{/stl 13}}{{stl 7}} działać bezwzględnie, nie licząc się z nakazami moralnymi i etycznymi; być złym człowiekiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jesteś bez sumienia, skoro tak zasmucasz matkę. Trzeba nie mieć sumienia, aby okraść starą kobietę! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być nie na miejscu — {{/stl 13}}{{stl 7}} być uważanym za niestosowne, nieodpowiednie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwrócono mu uwagę, że takie żarty są nie na miejscu. Twoje uwagi są nie na miejscu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień